Ξέσπασαν ΟΛOI σε Kλάματα !! Ο πατέρας της Nύφης διέκoψε τov Γάμo και Eφερε τov…Ξέσπασαν ΟΛOI σε Kλάματα !! Ο πατέρας της Nύφης διέκoψε τov Γάμo και Eφερε τov…

Ξέσπασαν ΟΛOI σε Kλάματα !! Ο πατέρας της Nύφης διέκoψε τov Γάμo και Eφερε τov…

Ξέσπασαν ΟΛOI σε Kλάματα !! Ο πατέρας της Nύφης διέκoψε τov Γάμo και Eφερε τov…

AYTO δεν το πεpiμενε κανεiς- ΔEITE φωτo…

Γιατi o πατέρας της Nύφης διέκoψε Ξαφvικά τov Γάμo?

Μόνο δάκρυα συγκίνησης και ευτυχίας θα μπορούσε να προκαλέσει η κίνηση ενός πατέρα στο γάμο της κόρης του, όταν αποφάσισε να διακόψει για λίγο την τελετή και να κατευθυνθεί προς έναν από τους καλεσμένους.

Αυτός δεν ήταν άλλος από τον πατριό της νύφης, για τον οποίο ο πατέρας της έκρινε ότι έπρεπε να την συνοδεύσει και αυτός στον γαμπρό.

Οι φωτογραφίες που δείχνουν την πρωτοβουλία του Todd Bachman δημοσιεύτηκαν από τη φωτογράφο της τελετής στο Facebook και ξεπέρασαν 900.000 like.

Σε αυτές ο πατριός της νύφης φαίνεται ιδιαίτερα συγκινημένος και όπως επεσήμανε η φωτογράφος καθόλη την διάρκεια της τελετής δεν υπήρχε κανείς που να μην είχε δακρύσει…

ΔEITE τις παρακάτω φωτo & θα καταλάβετε: